Kwork.ru - услуги фрилансеров от 500 руб.

Реферат на любую тему

Большой выбор рефератов на любую тему

Реферат на любую тему!


Реферат на тему - Тема любви в творчестве А. Куприна

Место темы любви в мировой и русской литературе, особенности понимания этого чувства разными авторами. Особенности изображения темы любви в произведениях Куприна, значение этой темы в его творчестве. Радостная и трагическая любовь в повести "Суламифь".

Читать реферат полностью
 

Реферат на тему - Тематика і проблематика циклу "бориславські оповідання" І. Франка

Тема трагічної долі підгірського селянина у прозі І. Франка. Руйнування селянських господарств Галичини, пролетаризація селянства, первісне капіталістичне нагромадження. Тяжке життя робітників на нафтових промислах і експлуатація їх підприємцями.

Читать реферат полностью
 

Реферат на тему - Характеристика драматичних поем Лесі Українки

Драматичні поеми Лесі Українки, аналіз деяких з них, відмінні особливості підходу до реалізації художнього тексту. "Лісова пісня" як гімн єднанню людини й природи, щира лірично-трагедійна драма-пісня про велич духовного, її образи, роль в літературі.

Читать реферат полностью
 

Реферат на тему - Художественный мир сборника "Серапионовы братья" Гофмана и система точек зрения в нём

Роман Гофмана "Серапионовы братья", причудливый творческий букет из новелл и сказок, обрамленный единой "рамкой", историей молодых литераторов-романтиков, называющих себя Серапионовыми братьями. Влияние этого сборника на литературу XIX и XX века.

Читать реферат полностью
 

Реферат на тему - Ю. Кристева и литературный семанализ

Научные работы философа и писателя Ю. Кристевой: "Полилог", "Разрушение поэтики", "Семиотика". Формулирование понятия интертекстуальности, проведение исследований в области межтекстовых взаимодействий. Определение семанализа, генотекста и интертекста.

Читать реферат полностью
 

Реферат на тему - Анализ категорий времени и пространства в романах "Дом без хозяина" и "Бильярд в половине десятого" Генриха Белля

Творчество Генриха Белля и его вклад в возрождение немецкой литературы. Дуализм прочтения произведений Белля в отечественных и зарубежных исследованиях. Анализ категорий времени и пространства в романах "Дом без хозяина" и "Бильярд в половине десятого".

Читать реферат полностью
 

Реферат на тему - Жанр пікарески в літературі

Огляд творчої діяльності видатних письменників доби Відродження, європейського культурного руху. Вивчення теоретичних й історико-літературних аспектів жанру пікарескного роману. Аналіз трансформації героя пікарески, світового розвитку шахрайського роману.

Читать реферат полностью
 

Реферат на тему - Ибрагимов Галимджан Гирфанович

Ибрагимов Галимджан Гирфанович - писатель, многогранная личность, художник и духовный учитель татарского народа. Воплощение основополагающих принципов социалистического реализма в произведениях писателя. Работа в журналах и политическая деятельность.

Читать реферат полностью
 

Реферат на тему - Образ главного героя в литературных портретах К.Г. Паустовского

Исследование литературно-эстетических взглядов К. Паустовского и литературных портретов с акцентуацией на художественных особенностях авторского изображения. Сравнительный анализ биографии А. Грина и портрета К. Паустовского "Жизнь Александра Грина".

Читать реферат полностью
 

Реферат на тему - Мотив кохання у романах Л. Толстого та Г. Флобера

Зображення теми кохання у творах Льва Толстого та Гюстава Флобера, суспільно-політичні особливості епохи їх творчості. Причини та умови трагедій почуттів Емми та Анни, аналіз дій та вчинків героїв романів, вплив суспільної моралі на розвиток особистості.

Читать реферат полностью
 

главное меню